ÅRSMÖTESPROTOKOLL TORPGÄRDANS KABEL-TV FÖRENING 2012-05-10

 

Ordförande öppnar mötet som var utlyst i laga ordning.

Dagordningen godkändes.

Ingen röstlängd upprättades.

Till mötets ordförande valdes Hans Gedda och till sekreterare valdes Per Dines.

Till justeringsmän valdes Bengt Lindgren och Ivar Eliasson.

Per läste upp styrelsens årsberättelse och Sabina läste upp balans och resultaträkningen.

Resultat och balansräkningen godkändes.

Revisor Veronica Sundström hade inget att anmärka mot revisionsberättelsen.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen hade inte förelagt något ärende.

Arvodet till styrelsen blir oförändrat.

Förslag på kommande års budget redovisades av Sabina och godkändes.

Årsavgiften förblir oförändrad 1400kr.

Hans Gedda omvaldes till ytterligare ett år som ordförande.

Ny styrelseledamot blir Mikael Ståhl som ersätter avgående Per Dines. Sabina Watts fortsätter ytterligare två år. Olle Öqvist och Nils-Erik Johansson har ett år kvar innan omval.

Veronica Sundström fortsätter som revisor och Alf Lindgren fortsätter som ersättare. Rolf Jonsson fortsätter i valberedningen.

Inget ärende fanns från medlemmarna.

På grund av det låga deltagandet på årsmötet kommer styrelsen till nästa år återgå till att dela ut lappar i postlådorna. Medlemskaps och årsavgiften kommer i fortsättningen att ligga i fas med varandra så att medlemmar som inte betalar årsavgiften inte behöver betala för första halvåret retroaktivt.

Mötets ordförande tackade medlemmarna och avslutade mötet.

 

Hans Gedda  Ordförande                                                     Per Dines  Sekreterare

 

Bengt Lindgren  Justerare                                                    Ivar Eliasson   Justerare

Det här inlägget postades i Föreningsnyheter. Bokmärk permalänken.