Verksamhetsberättelse 2012-2013

Verksamhetsberättelse

Torpgärdans kabel-TV förening verksamhetsåret 2012-2013.

Styrelsen:

Ordförande: Hans Gedda.

Kassör: Sabina Watts.

Sekreterare: Olle Öqvist.

Ledamöter: Nils-Erik Johansson,2

Mikael Ståhl.

Revisor: Veronica Sundström.

Ersättare: Alf Lindgren.

Valberedning: Rolf Jonsson.

Perioden sedan årsmötet 2012 och fram till dags datum har varit en ganska bekymmersfri period där frågorna på mötena mestadels har handlat om ekonomin generellt i föreningen och då bl. a. översyn av försäkringar (kostnadsbesparingar), vilket i sin tur kan hänföras till vad gäller avvecklingen av den tidigare centralen på Mårdvägen och därtill hörande faktiska arbetskostnader, för att återställa fastigheten till en ”icke-central!”

Vidare har det behandlats nyanslutna medlemmar samt avslutade abonnenter i föreningen.

En lättare översyn av kabelskåp har gjorts sommaren 2012 för att se vad som ev. behöver göras för att justera den utrustning som finns utplacerad. Detta på grund av tjälskador, påverkan av plogning, mm. En ny översyn samt justering planeras detta år 2013.

Styrelsen har haft 5 personliga möten men däremot flitigt nyttjat de nya digitala plattformarna desto mer för att effektuera beslut betydligt snabbare än tidigare samt initiera nya frågor och hålla sig ajour med hur progressen är för varje fråga som har lyfts upp på de personliga mötena samt de digitala sammankomsterna.

Medlemsantalet är nu, i skrivande stund, uppe i 195 st.

Det här inlägget postades i Föreningsnyheter. Bokmärk permalänken.