Priser

Priset per helår är för närvarande 1500kr. Avgiften sträcker sig från den 1/7 – 30/6 nästföljande år. Betalningen skall vara föreningen tillhanda senast den 30/6 innevarande år. Årsmötet går av stapeln under första veckorna i maj då även årsavgiften spikas.

Väljer man att inte betala årsavgiften kopplas man bort efter en påminnelse skickats ut. Har man bredband via BDTV så upphör detta att fungera då en förutsättning för att kunna få bredband därifrån är att man är ansluten till kabeltvnätet.

Betalningen gäller för fastighetens anslutning mot kabeltvnätet och ifall fastigheten säljs så kommer det ett nytt inbetalningskort till den nya fastighetsägaren då nästa period infaller. Således så betalas ingen årsavgift tillbaka.

Nyanslutningsavgiften till föreningen satt till 3350kr, varav större delen är för delägarskapet i vårt kabelnät och utrustning. Årsavgiften tillkommer för den del av året som är kvar.

Återanslutning av en sen tidigare ansluten fastighet kostar 1600kr + ev uteblivna årsavgifter.

Betalning sker till BG 5791-0887. Märk betalningen med namn och gatuadress.

 

Kommentera