Protokoll från årsmötet 2014

Här är protokollet från årsmötet i kabelföreningen 2014.

Årsmötesprotokoll 2014

Publicerat i Föreningsnyheter | Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmötet 2014

Årsmöte tisdagen den 6 maj, klockan 18:30 – 2014

Det har dragit ihop sig till årsmöte och i år kommer det gå av stapeln tisdagen den 6 maj klockan 18:30. Platsen är den traditionsenliga Torpgärdskolans matsal.

Välkommen.

Publicerat i Föreningsnyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte tisdagen den 6 maj, klockan 18:30 – 2014

Snö och OS.

Vi har fått ett nytt år och februari är inne på andra veckan. OS pågår för fullt och ute ligger kabelskåpen under ett mjukt och vitt snötäcke. Snart är våren här och då börjar det dra ihop sig till årsmöte. Mer information kommer närmare.

Publicerat i Föreningsnyheter | Kommentarer inaktiverade för Snö och OS.

Årsmöte + protokoll.

Årsmötet gick av stapeln den 13 maj och där tog vi beslut att sänka årsavgiften till 1200:- under 2013 då ekonomin i föreningen är bra. Utbetalningskort delas ut i brevlådan men har man inte fått något inbetalningskort så kan du betala 1200:- till BG 5791-0887. Märk betalningen med ditt namn och din adress så vi vet vart pengarna kommer ifrån. Sista betalningsdag är 30/6.

Vi har även ett justerat protokoll upplagt på hemsidan och det kan du ladda ner nedan. Det är i formatet PDF och en läsare för det laddar du enklast ner hos Adobe ifall din dator inte har det installerat.

Årsmötesprotokoll 2013

Ha en trevlig sommar,

/Styrelsen

Publicerat i Föreningsnyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte + protokoll.

Verksamhetsberättelse 2012-2013

Verksamhetsberättelse

Torpgärdans kabel-TV förening verksamhetsåret 2012-2013.

Styrelsen:

Ordförande: Hans Gedda.

Kassör: Sabina Watts.

Sekreterare: Olle Öqvist.

Ledamöter: Nils-Erik Johansson,2

Mikael Ståhl.

Revisor: Veronica Sundström.

Ersättare: Alf Lindgren.

Valberedning: Rolf Jonsson.

Perioden sedan årsmötet 2012 och fram till dags datum har varit en ganska bekymmersfri period där frågorna på mötena mestadels har handlat om ekonomin generellt i föreningen och då bl. a. översyn av försäkringar (kostnadsbesparingar), vilket i sin tur kan hänföras till vad gäller avvecklingen av den tidigare centralen på Mårdvägen och därtill hörande faktiska arbetskostnader, för att återställa fastigheten till en ”icke-central!”

Vidare har det behandlats nyanslutna medlemmar samt avslutade abonnenter i föreningen.

En lättare översyn av kabelskåp har gjorts sommaren 2012 för att se vad som ev. behöver göras för att justera den utrustning som finns utplacerad. Detta på grund av tjälskador, påverkan av plogning, mm. En ny översyn samt justering planeras detta år 2013.

Styrelsen har haft 5 personliga möten men däremot flitigt nyttjat de nya digitala plattformarna desto mer för att effektuera beslut betydligt snabbare än tidigare samt initiera nya frågor och hålla sig ajour med hur progressen är för varje fråga som har lyfts upp på de personliga mötena samt de digitala sammankomsterna.

Medlemsantalet är nu, i skrivande stund, uppe i 195 st.

Publicerat i Föreningsnyheter | Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse 2012-2013

Kallelse till årsmöte för Torpgärdans Kabeltvförening den 13 maj klockan 19:00

Hej!

Du är hjärtligt välkommen att delta vid Torpgärdans Kabeltvförenings årsmöte.

Tid: Kl 19:00, måndagen den 13 maj 2013
Plats: Torpgärdsskolans matsal.

Dagordningen för årsmötet kommer att följa enligt stadgarna vilka ni hittar under fliken Stadgar och §10.

Varmt välkommen önskar styrelsen för Torpgärdans Kabeltvförening.

Publicerat i Föreningsnyheter | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte för Torpgärdans Kabeltvförening den 13 maj klockan 19:00

Julen närmar sig.

Ibland händer det att kanalerna byter plats på den analoga signalen och för att veta vart de hamnar är det bra att kolla hos BDTV.

Styrelsen önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Publicerat i Föreningsnyheter | Kommentarer inaktiverade för Julen närmar sig.

Inbetalning av årsavgiften.

Inbetalningskort kommer att delas ut i brevlådorna kring första veckan i Juni. Avgiften ligger kvar på 1400 kr/år och sista betalningsdag är 30/6 2012. Märk gärna inbetalningen med namn och gatuadress ifall du väljer att betala via internetbank och innan inbetalningskortet kommit i din brevlåda. Vårt bankgironummer är 5791-0887.

Publicerat i Föreningsinformation | Kommentarer inaktiverade för Inbetalning av årsavgiften.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL TORPGÄRDANS KABEL-TV FÖRENING 2012-05-10

 

Ordförande öppnar mötet som var utlyst i laga ordning.

Dagordningen godkändes.

Ingen röstlängd upprättades.

Till mötets ordförande valdes Hans Gedda och till sekreterare valdes Per Dines.

Till justeringsmän valdes Bengt Lindgren och Ivar Eliasson.

Per läste upp styrelsens årsberättelse och Sabina läste upp balans och resultaträkningen.

Resultat och balansräkningen godkändes.

Revisor Veronica Sundström hade inget att anmärka mot revisionsberättelsen.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen hade inte förelagt något ärende.

Arvodet till styrelsen blir oförändrat.

Förslag på kommande års budget redovisades av Sabina och godkändes.

Årsavgiften förblir oförändrad 1400kr.

Hans Gedda omvaldes till ytterligare ett år som ordförande.

Ny styrelseledamot blir Mikael Ståhl som ersätter avgående Per Dines. Sabina Watts fortsätter ytterligare två år. Olle Öqvist och Nils-Erik Johansson har ett år kvar innan omval.

Veronica Sundström fortsätter som revisor och Alf Lindgren fortsätter som ersättare. Rolf Jonsson fortsätter i valberedningen.

Inget ärende fanns från medlemmarna.

På grund av det låga deltagandet på årsmötet kommer styrelsen till nästa år återgå till att dela ut lappar i postlådorna. Medlemskaps och årsavgiften kommer i fortsättningen att ligga i fas med varandra så att medlemmar som inte betalar årsavgiften inte behöver betala för första halvåret retroaktivt.

Mötets ordförande tackade medlemmarna och avslutade mötet.

 

Hans Gedda  Ordförande                                                     Per Dines  Sekreterare

 

Bengt Lindgren  Justerare                                                    Ivar Eliasson   Justerare

Publicerat i Föreningsnyheter | Kommentarer inaktiverade för ÅRSMÖTESPROTOKOLL TORPGÄRDANS KABEL-TV FÖRENING 2012-05-10

Årsmöte, Måndagen den 7 maj klockan 19.00

Märk upp måndagen den 7 maj, klockan 19:00 i kalendern.

Då är det dags för Torpgärdans Kabeltvförenings årsmöte och platsen är likt de senaste åren Torpgärdsskolans matsal. Kallelsen kommer förutom denna blänkare även att ske via epost till de som meddelat epostadressen till oss.

Väl mött,

/Styrelsen

Publicerat i Föreningsnyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte, Måndagen den 7 maj klockan 19.00